Underhållsplan

Underhållsplan

Underhållsplan för flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar
En gedigen planering av underhållet i en fastighet underlättar ägandet och förvaltandet. Underhållsplanen innehåller förenklat budgeten för föreningens löpande underhåll. Där tar vi upp förbättrande åtgärder.

Syftet med underhållsplanen är att föreningen skall vara beredd på framtida åtgärder och dess kostnader exempelvis byte av fönster, tak, tvättmaskiner, fläktmotorer etc. Behovet av underhåll beror på fastighetens eller anläggningens ålder, skick och utformning samt tidigare genomförda underhåll.

Så här går det till

Vi utför våra drift- och underhållsplaner enligt följande:
1. Förstudie med informationsinsamling
Insamling av information av typen när, var, hur har respektive underhåll utförts.
2. Besiktning på plats
Det är viktigt att bestämma fastighetens nuvarande skick, detta görs genom en utförlig okulär besiktning. Där konstaterar man fastighetens byggnadssätt, skick och ålder.
3. Sammanställning
Alla parametrar sammanställs i underhållsplan där man tydligt kan se när, var och hur respektive underhåll behöver utföras samt driftskostnaden.

Offertförfrågan till info@jlprojektledning.se

Offert

Pris: enligt offert beroende på omfattning.