Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp.
Som köpare eller säljare kan du anlita en besiktningsman för att fullgöra
din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k ”undersökningsplikten”. Först får du en uppdragsbekräftelse att läsa igenom innan bokat besök. Vid besöket görs en okulärbesiktning och genomgång av fastigheten samt fuktmätning av sk riskkonstruktioner t ex badrum och inredd källare. Efter genomgång och sammanfattning skriver besiktningsmannen en rapport som skickas till dig inom 2 dagar.

Överlåtelsebesiktning

Pris: Överlåtelsebesiktning 8 500 kr inkl. moms. i Västra Götaland och Hallands län.

Vad innebär det?

Vad innebär ”av SBR godkänd besiktningsman”?
För att godkännas av SBR – och därmed vara kvalificerad för titeln ”Besiktningsman SBR” – ska personen ha dokumenterad byggteknisk utbildning som uppfyller SBRs krav. Besiktningsmannen skall ha genomgått SBRs särskilda utbildning för besiktningsmän för godkännande eller certifiering.

 

Johan Lundborg är utbildad civilingenjör (bygg) samt av SBR godkänd besiktningsman.