Energideklaration

Energideklaration

Energideklaration – hur går det till?
Efter överenskommen tid besöker energiexperten din bostad och går igenom din energiförbrukning och samlar all nödvändig information. Besöket tar cirka 30 min. Därefter får du en färdigställd energideklaration på mail inom 24 timmar. Mäklaren har sedan tillgång till energideklarationen vid försäljning av din bostad.

Sälja villan
Du som säljare ansvarar för att det finns en giltig energideklaration innan försäljningen av din villa. Du ska se till att uppgift om bostadens energiprestanda finns med i annonsering. Energideklarationen skall överlämnas till köparen.

Sälja bostadsrätten
Bostadsrättsföreningen skall ansvara för att det alltid skall finnas en giltig energideklaration för byggnaden och att denna information skall finnas på en väl synlig plats i byggnaden. Vi utför energideklarationer i Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län, Kronobergs län och Skåne län.

Lagen om energideklaration
Lagen om energideklaration för byggnader omfattar småhus, flerbostadshus och byggnader som upplåts med bostadsrätt. Energideklarationen görs för att ge en bild av byggnadens energiförbrukning med referensvärden från byggnader med samma förutsättningar. Energideklaration är giltig i 10 år. Vad gäller småhus säger lagen om energideklaration att det skall finnas en giltig deklaration vid försäljning.

Energideklarationen ger dig som funderar på att köpa bostad information om hur mycket energi som byggnaden använder, men deklarationen innehåller även andra uppgifter. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen. Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till dem som funderar på att köpa ett hus. I energideklarationen finns även uppgift om radonmätning och ventilationskontroll är utförd eller inte.

Energideklaration

Pris: Energideklaration 3 500 kr inkl.moms  för en villa i Västra Götaland och Hallands län.
För lägenhet kontakta oss info@jlprojektledning.se